OSIEM OSÓB Z KORONAWIRUSEM W ŻUROMIŃSKIM SZPITALU! ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY ZAMKNIĘTY

OSIEM OSÓB Z KORONAWIRUSEM W ŻUROMIŃSKIM SZPITALU! ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY ZAMKNIĘTY

W szpitalu w Żurominie potwierdzono koronawirusa u czterech pacjentów i czterech osób z personelu. W związku z tym oddział wewnętrzny został zamknięty do odwołania. Ogólnie w powiecie żuromińskim w ciągu ostatniej doby potwierdzono 10 nowych przypadków. Zakażonych COVID-19 jest już 100 osób.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie z dnia 18.10.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu żuromińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 18.10.2020:

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 322 / (154)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 23 / (9)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 93 / (12)
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 3 / (1)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 100 / (10)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1/ (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 73 /(0)

Źródło: PPIS Żuromin

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: