Osobowość sektora FMCG

Osobowość sektora FMCG

Konkurs „Złoty Paragon 2020 – Nagroda Kupców Polskich” rozstrzygnięty!

15 maja o godz. 12.00. na kanale SpożywczaTV premierowo zaprezentowane zostały oficjalne wyniki tegorocznej, 10. edycji plebiscytu. Kolegium Redakcyjne miesięcznika Hurt & Detal przyznało Nagrody Specjalne „Złoty Paragon 2020”. Przyznawane są one corocznie dla osób i firm, które według Kolegium Redakcyjnego wyróżniają się licznymi sukcesami, pełnym profesjonalizmem i wyjątkowo prężnym działaniem na rynku FMCG. W gronie wyróżnionych znalazł się Andrzej Goździkowski, Prezes Zarządu CEDROB S.A.

Foto. CEDROB S.A.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: