Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

OSP MŁAWA WYDAŁA KSIĄŻKĘ

Z okazji jubileuszu 140-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie została wydana książka „140 lat mławskiej straży pożarnej”, która właśnie trafiła do rąk czytelników.

15 października br., w dniu głównych obchodów jubileuszu, książka ta była prezentem, który otrzymały osoby zaproszone przez jubilatów – mławską OSP – na uroczystości w Miejskim Domu Kultury. Wydawcą publikacji jest Ochotnicza Straż Pożarna w Mławie, która fundusze na ten cel pozyskała w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Mława dla organizacji pozarządowych.

Na dwustu stronach wydawnictwa znajdują się teksty dotyczące historii mławskiego pożarnictwa, wywiady z osobami związanymi ze strażą, reprint folderu z 1931 roku (wydanego wówczas z okazji 50-lecia mławskiej formacji), a także inne artykuły, ciekawostki, fotografie. Książkę otwierają trzy teksty: „O publikacji” burmistrza Sławomira Kowalewskiego, „Wstęp” przygotowany przez Jerzego Kwietnia, Prezesa Honorowego OSP w Mławie i przewodniczącego komitetu obchodów, a także „Słowo od komitetu obchodów 140. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie” wraz z fotografią członków tego gremium. Następnie umieszczone zostały cztery rozdziały opisujące historię OSP w Mławie, reprint, osiem wywiadów i zbiór tekstów różnych autorów.

– To bardzo wartościowe wydawnictwo. Udało nam się w nim zawrzeć materiały wcześniej nigdzie niepublikowane – zaznacza Jerzy Kwiecień, honorowy Prezes OSP w Mławie.

Najbardziej owianym tajemnicą okresem w dziejach mławskiej OSP był do niedawna ten zawierający się w latach 1939-1977. Analizą dokumentów z różnych źródeł zajęli się zarówno pracownicy Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, którzy opisali ten okres, jak również Mirosław Rutecki, były komendant mławskiej straży, dziś aktywny ochotnik. Mirosław Rutecki jest także autorem działu opisującego mławską straż w latach 1977-1991. Kolejny, ostatni rozdział, podsumowujący lata 1991-2021, napisał obecny Komendant Powiatowy PSP w Mławie – Zbigniew Kąpiński. Część najstarszą – początki – przeanalizowała Magdalena Grzywacz, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Medialnej Urzędu Miasta Mława. Uzupełnieniem przygotowanego przez nią materiału jest reprint materiału archiwalnego z 1931 roku.

Bohaterami wywiadów opublikowanych w książce są: Zbigniew Kąpiński, Sławomir Kowalewski, Jerzy Kwiecień, Kazimierz Ludwiński, Tomasz Maciejewski, Jerzy Rakowski, Mirosław Rutecki oraz Janusz Skowroński. Rozmowy o straży przeprowadzili z nimi Magdalena Grzywacz i Krzysztof Napierski – pracownicy mławskiego ratusza.

Wśród tekstów uzupełniających znalazły się m.in. artykuły autorstwa Józefa Bukowskiego i prof. Leszka Zygnera.

Książka została wydana w 300 egzemplarzach. Można zapoznać się z nią w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie, w biurze Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie oraz w Wydziale Komunikacji Społecznej i Medialnej Urzędu Miasta Mława. Zachęcamy do lektury.

 

źródło/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: