Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

OŚWIADCZENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

W nawiązaniu do pojawiających się w ostatnim czasie informacji dotyczących udziału Polski w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Zdrowotnego (HSC), kategorycznie zaprzeczam jakoby HSC zajmowało się wspólnymi zamówieniami UE w zakresie szczepionek, czy jakiegokolwiek innego sprzętu medycznego. Wiedza w tym temacie jest powszechnie dostępna choćby na stronach Komisji Europejskiej.

Na poziomie UE wspólnymi zakupami szczepionek zajmuje się Rada Sterująca wspólnego mechanizmu zakupu szczepionek APA (Steering Board under the joint EU approach to COVID-19 vaccines procurement – APA). Przedstawicielem Polski w tej Radzie jest Prezes URPL.

Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego (HSC) to grupa doradcza ds. bezpieczeństwa zdrowotnego na szczeblu europejskim. Komitet zajmuje się m.in. wymianą najlepszych praktyk i informacji na temat krajowych działań w zakresie zdrowia. Na posiedzeniach Komitetu nie są podejmowane oraz nie zapadają żadne decyzje dotyczące wspólnych zamówień  – ani w ramach procedury określanej jako JPA (Joint Procurement Agreement) ani w ramach procedury określanej jako APA (Advanced Purchase Agreement).

Reprezentantem Polski w HSC jest przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego i nigdy w historii nie była nim osoba w randze podsekretarza stanu. Obecnie reprezentacja Polski
w HSC, decyzją GIS, jest poszerzana z uwagi na większą częstotliwość konsultacji w zakresie reakcji poszczególnych państw na zagrożenia epidemiczne.

 

 

Źródło i foto: GIS

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: