OŚWIADCZENIE KLUBU PŁETWAL MŁAWA

OŚWIADCZENIE KLUBU PŁETWAL MŁAWA

Z przykrością, jako zarząd Klubu pragniemy Państwa poinformować, iż pomimo wspólnych z p. Tomaszem Szczepańskim uzgodnień i zapewnieniu z Jego strony o jak najbardziej polubownym rozstaniu się, przy znajomości procedur i przepisów obowiązujących w PZP tego samego dnia złamał wszelkie procedury związane z przeniesieniem zawodników z jednego klubu do drugiego i usunął zawodników, których On trenował z systemu SEL. Konsekwencją tych działań jest brak licencji PZP w związku z tym brak możliwości trenowania od dnia 05.01.2020 na naszym basenie do chwili wyjaśnienia sytuacji przez Polski Związek Pływacki.
Jednocześnie Zarząd Klubu postanowił wszcząć postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie. Istnieją specjalne regulaminy Polskiego Związku Pływackiego, które decydują o tym w jaki sposób zawodnik może zostać przetransferowany.

 

Źródło i foto: Facebook Płetwal Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: