Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

OŚWIADCZENIE KLUBU PŁETWAL MŁAWA

Z przykrością, jako zarząd Klubu pragniemy Państwa poinformować, iż pomimo wspólnych z p. Tomaszem Szczepańskim uzgodnień i zapewnieniu z Jego strony o jak najbardziej polubownym rozstaniu się, przy znajomości procedur i przepisów obowiązujących w PZP tego samego dnia złamał wszelkie procedury związane z przeniesieniem zawodników z jednego klubu do drugiego i usunął zawodników, których On trenował z systemu SEL. Konsekwencją tych działań jest brak licencji PZP w związku z tym brak możliwości trenowania od dnia 05.01.2020 na naszym basenie do chwili wyjaśnienia sytuacji przez Polski Związek Pływacki.
Jednocześnie Zarząd Klubu postanowił wszcząć postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie. Istnieją specjalne regulaminy Polskiego Związku Pływackiego, które decydują o tym w jaki sposób zawodnik może zostać przetransferowany.

 

Źródło i foto: Facebook Płetwal Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: