Otwarte obiekty sportowe MOSiR dostępne!

Otwarte obiekty sportowe MOSiR dostępne!

Zgodnie informacją podaną przez Ministerstwo Sportu od 4 maja 2020 r. mamy  możliwość korzystania z otwartych obiektów sportowych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępnił obiekty pozostające w ich administracji i są to:

 • Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 6 (dla maksymalnie sześciu osób korzystających na obiekcie plus osoba prowadząca zajęcia),
 • obiekty na terenie MOSiR, przy ul. Kopernika 38 – Orlik oraz boisko sztuczne  (dla maksymalnie sześciu osób korzystających na danym obiekcie plus osoba prowadząca zajęcia),
 • oraz korty tenisowe (limit czterech osób na kort plus osoba prowadząca zajęcia),  

od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00 – 21.00 (zaplanowane bloki wejściowe – 1 godz. 30 min).

Aktualnie tworzone są grafiki korzystania  z obiektów.

Kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, osoby prywatne prosimy o rezerwowanie terminów korzystania z obiektów otwartych z pracownikami MOSiR oraz przygotowanie i przekazywanie listy osób korzystających z obiektów (imię i nazwisko oraz numer telefonu).

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym  obowiązują  następujące zasady bezpieczeństwa:

 • zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczona liczba osób (6 osób na obiekcie),
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Więcej informacji na ministerialnych stronach:

https://www.gov.pl/web/sport/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-2-maja-2020-r-w-sprawie-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii

https://www.gov.pl/web/sport/odmrazanie-sportu–etap-od-4-maja-2020-r–odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania

źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: