Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Otwarte żłobki, przedszkola,muzea? co zdecyduje burmistrz?

Od 4 maja rusza II etap znoszenia ograniczeń. Biblioteki, muzea, domy kultury  i archiwa będą mogły być otwierane. Co ważne, instytucje kultury powinny robić to stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę i po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Z przedszkolami i żłobkami wygląda podobnie. Tych termin wyznaczony został na 6 maja. Organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, biorąc pod uwagę m.in. wytyczne GIS. Jednak ostateczna decyzja należy do jednostek samorządu terytorialnego ( włodarza miasta). Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ewentualnie ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej, lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach. Placówki te będą musiały również działać zgodnie ze ścisłymi zasadami sanitarnym. Jaka będzie decyzja? W najbliższym dniach się dowiemy.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: