Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Mławscy pacjenci odbijają się od zamkniętych drzwi.

Wielu Polaków odbija się dziś od zamkniętych drzwi swoich przychodni lekarza rodzinnego.

Epidemia koronawirusa w Polsce sparaliżowała naszą służbę zdrowia. Pacjencji nie wiedzą gdzie mają się udać w razie nagłej potrzeby. Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego należy maksymalnie ograniczyć wizyty osobiste chorych pacjentów w placówkach medycznych, do przypadków uzasadnionych medycznie. Kontakt z lekarzem ma odbywać się przede wszystkim telefonicznie w formie teleporady. Takie są wytyczne Ministerstwa Zdrowia. Przychodnie są w związku z tym obowiązane do zapewnienia kontaktu z lekarzem w tej formie. W związku z powyższym, niedopuszczalne jest bezpodstawne całkowite zamykanie miejsc udzielania świadczeń, a tym samym pozbawianie pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Efektem takiego postępowania jest wzrost liczby osób zgłaszających się do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i Izb Przyjęć, co zwiększa ryzyko transmisji infekcji COViD-19 na personel medyczny i pacjentów.

Jednak nie każdą chorobę i nie każdy przypadek da się zbadać przez telefon. Są sytuacje w których pacjent musi osobiście udać się do lekarza czy też przychodni, w celu załatwienia innych spraw. Tak też  było z naszą czytelniczką, która chciała zapisać swoje dziecko do przychodni. Niestety spotkała się z zamkniętymi drzwiami. Po licznych pukania do drzwi pojawiła się osoba z personelu ( jak mówi nam Katarzyna Z. mieszkanka Mławy) opryskliwym i aroganckim głosem powiedziała, że jej to nie obchodzi, że Ona chce zapisać dziecko, bo jest koronawirus i oni nikogo nie obsługują. Jak podkreśla czytelniczka, usłyszała jeszcze wiele niemiłych uwag w ich kierunku dotyczącym np. baraku rękawiczek ochronnych. Czytelniczka skarży się również, że sam personel nie był w żaden sposób zabezpieczony, bo ani rękawiczek ani maseczki ta pani nie posiadała. Twierdzi też, że ne wyobraża sobie sytuacji kiedy rzeczywiście przyjdzie zmierzyć się z chorobą i trzeba będzie trafić do owej przychodni na badanie fizykalne.

Nasuwa się pytanie, czy w dobie koronawirusa ludzie nie chorują na inne choroby? A jeśli chorują to nie mogą skorzystać z publicznej służby zdrowia? I czy uprzejmość i szacunek to dziś tak bardzo zapomniane zachowanie? Jak dowiedzieliśmy się podczas zapytań telefonicznych, większość prywatnych gabinetów funkcjonuje normalnie, i tam za pieniądze  możesz śmiało odbyć wizytę ( bez obaw o koronawirusa).

 

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: