PACJENT Z COVID UCIEKŁ Z MŁAWSKIEGO SZPITALA

PACJENT Z COVID UCIEKŁ Z MŁAWSKIEGO SZPITALA

47- letni mężczyzna  będąc zarażonym koronawirusem, wyszedł do domu ze szpitala nie informując personel. Szpital powiadomił sanepid, następnie sprawę zgłoszono na policję. Za to wykroczenie mężczyzna musi się liczyć z karą od 5 do 30 tys. zł. Dodatkowo za narażenie innych, grozi mu nawet do 3 lat pozbawiania wolności.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: