Mława.Pamiętamy o bohaterach

Mława.Pamiętamy o bohaterach

Wczoraj w Miejskim Domu Kultury w Mławie odbyły się warsztaty florystyczne dla seniorów finansowane ze środków Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. W projekcie MDK pn. “Kwiaty Pamięci w Czerwieni i Bieli 1920” wzięły udział seniorki z Mławy, które podczas zajęć z mistrzynią florystyki, Małgorzatą Zakrzewską tworzyły kompozycje kwiatowe w barwach narodowych. Przygotowane na warsztatach wieńce okolicznościowe zostały złożone 30 października 2020 r. przy pomniku Bohaterów Walk Roku 1920 oraz Tablicy Pamięci Żołnierzy 144. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych walczących z bolszewikami w 1920 r. Wieńce złożyli członkowie Mławskiej Orkiestry Dętej.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: