Parafraza piosenki Zenka Martyniuka w podręczniku szkolnym

Parafraza piosenki Zenka Martyniuka w podręczniku szkolnym

Zespół Akcent, na czele z Zenkiem Martyniukiem, istnieje w branży muzycznej od blisko 30 lat. Jednak dopiero od kilku święci swoje największe triumfy muzyczne.

W dużej mierze przyczyniła się do tego Telewizja Polska, która chętnie organizuje festiwale muzyki disco-polo i zawsze zaprasza Zenka Martyniuka. Prezes TVP Jacek Kurski często bawi się w pierwszym rzędzie i nie kryje swojej sympatii do muzyka.

Wydawać by się mogło, że wyprodukowanie filmu biograficznego o Martyniuku to naprawdę daleko idący ukłon, jednak teraz okazuje się, że to nie wszystko ze strony osób sprawujących władzę w tym kraju.

Źródło/ kobieta.wp.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: