Patroni naszych ulic. Co o nich wiesz?

Patroni naszych ulic. Co o nich wiesz?

Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie wystawy przygotowanej przez Stowarzyszenie Mława Miasto Zbytkowe. Pasjonaci lokalnej historii po raz kolejny zaskoczyli mławian nową inicjatywą. Tym razem zebrali informacje o patronach naszych mławskich ulic, również tych mało nam znanych postaciach. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, Starostwa, mieszkańcy Mławy, autorzy wystawy i ich rodziny oraz zaproszeni goście. Wystawa powstała dzięki wsparciu Urzędu Miasta Mława, Miejskiego Domu Kultury oraz Archiwum Państwowemu w Warszawie Oddział w Mławie. Można będzie ją oglądać do 30 września.

 

Źródło, foto. MDK MŁawa

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: