Pełna lista zwycięsców “Bitwy o wozy”. Kto tiumfował w dawnym ciechanowskim?

Pełna lista zwycięsców “Bitwy o wozy”. Kto tiumfował w dawnym ciechanowskim?

Wiceszef MSWiA podał gminy z najwyższą frekwencją z 49 byłych województw. Kto zwyciężył w byłym województwie ciechanowskim?

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker poinformował, że w ciągu dwóch tygodni wójtowie i burmistrzowie tych gmin otrzymają oficjalne promesy na zakup wozów strażackich.

Z listy opublikowanej przez wiceszefa MSWiA na Twitterze wynika, że najwyższą frekwencję w drugiej odsłonie akcji odnotowano w gminie Klwów (powiat przysuski, byłe woj. radomskie). Wyniosła ona 94,61 procent.

Na drugim miejscu znalazła się gmina Szulborze Wielkie(powiat ostrowski, byłe woj. łomżyńskie) z frekwencją 89,9 proc. Na podium znalazła się także gmina Słupia (powiat skierniewicki, byłe woj. skierniewickie). Tam frekwencja wyniosła 86,86 procent. W pozostałych gminach na liście frekwencja nie była niższa niż 68 procent.

W byłym województwie ciechanowskim, do którego należała również Mława zwyciężyła gmina Joniec z powiatu płońskiego, gdzie frekwencja wyniosła 75,77 procent.

Przypomnijmy, że frekwencja w mieście Mława wyniosła 67,43%. Natomiast w całym powiecie mławskim 65,93%.

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: