Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Pełna lista zwycięsców “Bitwy o wozy”. Kto tiumfował w dawnym ciechanowskim?

Wiceszef MSWiA podał gminy z najwyższą frekwencją z 49 byłych województw. Kto zwyciężył w byłym województwie ciechanowskim?

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker poinformował, że w ciągu dwóch tygodni wójtowie i burmistrzowie tych gmin otrzymają oficjalne promesy na zakup wozów strażackich.

Z listy opublikowanej przez wiceszefa MSWiA na Twitterze wynika, że najwyższą frekwencję w drugiej odsłonie akcji odnotowano w gminie Klwów (powiat przysuski, byłe woj. radomskie). Wyniosła ona 94,61 procent.

Na drugim miejscu znalazła się gmina Szulborze Wielkie(powiat ostrowski, byłe woj. łomżyńskie) z frekwencją 89,9 proc. Na podium znalazła się także gmina Słupia (powiat skierniewicki, byłe woj. skierniewickie). Tam frekwencja wyniosła 86,86 procent. W pozostałych gminach na liście frekwencja nie była niższa niż 68 procent.

W byłym województwie ciechanowskim, do którego należała również Mława zwyciężyła gmina Joniec z powiatu płońskiego, gdzie frekwencja wyniosła 75,77 procent.

Przypomnijmy, że frekwencja w mieście Mława wyniosła 67,43%. Natomiast w całym powiecie mławskim 65,93%.

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: