PENDOLINO ZATRZYMA SIĘ W MŁAWIE

PENDOLINO ZATRZYMA SIĘ W MŁAWIE

Już za kilka lat w Mławie będą mogły zatrzymywać się dalekobieżne pociągi. Miasto znalazło się w gronie 200 na terenie całego kraju, w którym będzie realizowany program budowy przystanków kolejowych. Przystanki mają ułatwić skorzystanie z transportu kolejowego i wymazać białe plamy komunikacyjne.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: