PIĘĆ INWESTYCJI NA TERENIE GMINY

PIĘĆ INWESTYCJI NA TERENIE GMINY

Gmina Lipowiec Kościelny otrzymała dofinasowanie po 10 tyś zł na 5 inwestycji w ramach Mazowieckiego  Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020. Łączny koszt tych zadań to nieco ponad 120 tyś zł.

Cztery z pięciu wspomnianych inwestycji dotyczą modernizacji świetlic w miejscowościach należących do Gminy Lipowiec Kościelny. A remontowi zostały poddane świetlice w Turzy Małej, Krępie, Lipowcu Kościelnym i Zawadach. Piąte zadanie to zagospodarowanie placu integracji w miejscowości Rumoka. W ramach tej inwestycji zostaną zakupione i zamontowane ławki, kosze na śmieci oraz wykonanie mini pomostu na istniejącym stawie. Koszt 20. 000 zł

Jeśli chodzi o świetlice to w Krępie została wykonana termomodernizacja elewacji świetlicy wiejskiej, remont schodów oraz wymiana drzwi. Koszt tych prac to 24 506,00 zł. W Lipowcu Kościelnym w świetlicy założono klimatyzację. Koszt robót wyniósł 32 000 zł. W obydwu tych miejscowościach tj. Krępie i Lipowcu Kościelnym zakończono realizację projektu.  Nadal w realizacji jest świetlica w Turzy Małej, gdzie zostanie wykonana wymiana instalacji hydraulicznej, glazury, naprawa i malowanie elewacji oraz malowanie wewnątrz budynku i wentylacja. W ramach zadania zostanie także wyrównana działka wokół świetlicy oraz wykonane zostanie ogrodzenie. Koszt przewidziany to 20 tyś zł. Natomiast w Zawadach w ramach przedmiotowego zadania zostaną wymienione drzwi zewnętrzne, w sali zostanie położony gips na ścianach i zostaną one pomalowane. Koszt realizacji 23 639 zł

Termin zakończenia projektów to 31.10.2020r a łączny wartość zadań to 120 145 zł.

 

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: