Pielęgniarka z Działdowa zarażona koronawirusem

Pielęgniarka z Działdowa zarażona koronawirusem

To już 5 osoba z powiatu działdowskiego zakażona koronawirusem.

Ta osoba to pielęgniarka z Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie. Obecnie w ośrodku znajduje się ok. 140 osób (w tym ok.90 pacjentów) reszta to personel. Wymazy do badań zostały pobrane od wszystkich.  W  domu opieki społecznej przebywają zazwyczaj osoby starsze i schorowane, co jeszcze bardziej daje powód do wielkiego niepokoju. Wyniki testów powinny być dziś, o czym będziemy informować na bieżąco.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: