Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

PIENIĄDZE SĄ I BĘDĄ WYPŁACANE/ ГРОШІ Є І БУДУТЬ ВИПЛАЧЕНІ

У нас є хороші новини для біженців з України. Пізніше на цьому тижні починається виплата одноразової допомоги в розмірі 300 злотих.  для громадянина України, на якого поширюється статус біженця та співфінансування на харчування дітей та шкільної молоді. Після перевірки заявок також розпочнеться виплата співфінансування 40 злотих допомоги на забезпечення житлом біженця. – Як каже Дорота Качорек – Магдалінська, директор Муніципального центру самодопомоги в Млава, гроші є і виплати почнуться в будь-який день.Ми перевіряємо правильність заявок і на цій підставі відбувається оплата. Ми сподіваємося зробити це до кінця квітня.

Mamy dobrą wiadomość dla uchodźców z Ukrainy. Jeszcze w tym tygodniu rusza wypłata jednorazowego świadczenia  300 zł.  dla obywatela Ukrainy objętego statusem uchodźcy oraz dofinansowanie na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej. Po weryfikacji wniosków ruszy także wypłata dofinansowania 40 zł świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania uchodźcy. – Jak mówi Dorota  Kaczorek – Magdalińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Samopomocy w Mławie, pieniądze są i lada dzień zaczną się wypłaty. Weryfikujemy poprawność wniosków i na tej podstawie następuje wypłata. Mamy nadzieję, ze wyrobimy się do końca kwietnia. 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: