Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

PIERWSZA POMOC JEST NAJWAŻNIEJSZA

W obliczu tragedii i sytuacjach ekstremalnie stresowych bardzo często nie wiemy co robić. Strach paraliżuje nas całych. Najważniejsze to się  nie bać i przystąpić do akcji ratowania życia. Każdy powinien wiedzieć jak reagować kiedy mamy bezpośrednie zagrożenie życia. W ubiegłą sobotę w parku miejskim na świeżym powietrzu odbyło się otwarte szkolenie z pierwszej pomocy. Zajęcia były bezpłatne i każdy mógł z nich skorzystać.
O kolejnych zajęciach będziemy informować w mediach.

Organizatorem zajęć było mławskie stowarzyszenie “Stawiam Na Siebie” przy współpracy z  Miejski Domem Kultury w Mławie. Warsztaty organizowane są w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2022 roku.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: