PIKNIK RODZINNY W ŻUROMINIE Z NADLEŚNICTWEM DWUKOŁY

PIKNIK RODZINNY W ŻUROMINIE Z NADLEŚNICTWEM DWUKOŁY

W niedzielę 4 lipca leśnicy z Nadleśnictwa Dwukoły wraz z pracownikami Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych gościli na pikniku rodzinnym w Żurominie. Stoisko przygotowano w charakterze edukacyjnym nawiązującym do początku okresu wakacyjnego, zwracając szczególną uwagę na zasady zachowania się na terenach leśnych oraz bogactwo gatunkowe roślin i zwierząt naszych lasów. Dla uczestników pikniku przygotowano konkursy i zabawy w postaci kolorowanek, zgadywanek i rebusów. Największym zainteresowaniem dzieci cieszyło się własnoręczne montowanie budek lęgowych przy asyście i instruktażu leśniczego. Osoby odwiedzające nasze stoisko otrzymały drobny upominek w postaci sadzonek drzew iglastych – sosny i świerka.

 

Źródło: Nadleśnictwo Dwukoły

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: