PILNE! BARDZO GROŹNY WYPADEK W KLEWKACH

PILNE! BARDZO GROŹNY WYPADEK W KLEWKACH

Dziś około godziny 18:00 doszło do groźnego zderzenia dwóch samochodów osobowych w miejscowości Klewki, powiat przasnyski. W akcji ratunkowej uczestniczyły straż pożarna, policja i służby medyczne. Droga była nie przejezdna. Poszkodowane zostały cztery osoby.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: