PILNE! BĘDĄ ZMIANY W ZASADACH IZOLACJI I KWARANTANNY

PILNE! BĘDĄ ZMIANY W ZASADACH IZOLACJI I KWARANTANNY

Resort zdrowia zmienia zasady izolacji i kwarantanny. Decyzja możliwa jeszcze dziś.

Nowy minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że kwarantanna zostanie skrócona do 10 dni. Podkreślił, że taki okres jest bezpieczny i “nie powoduje wielkiego przyrostu ryzyka”. Polityk zapowiedział także, że Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić standard Światowej Organizacji Zdrowia, a więc izolacja nie zakończy się testem.

Ogólna liczba zakażonych w Polsce od początku epidemii koronawirusa wynosi 64 689. Zmarło 2 010 chorych.

Źródło: gazeta.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: