PILNE OSTRZEŻENIE! OSTATNIO ZMARŁY 4 OSOBY Z POWODU GRZYBÓW

PILNE OSTRZEŻENIE! OSTATNIO ZMARŁY 4 OSOBY Z POWODU GRZYBÓW

W sezonie grzybów na rynku jest cała masa i mimo wysokich cen, znajdują się chętni na ich zakup. Policja apeluje, aby robić to ostrożnie. Już kilka osób zmarło przez grzyby kupione na targowisku.

Grzyby także mogą spowodować śmierć. Powinniśmy zbierać lub kupować tylko te, które znamy. W przeciwnym wypadku może dojść do tragedii.

Policja przestrzega przed grzybami sprzedawanymi na targowiskach. “Cztery osoby zmarły po zjedzeniu muchomorów”, napisał na Twitterze Andrzej Borowiak, rzecznik poznańskiej policji. Mężczyzna podkreśla, że “wszystkie te osoby mieszkały na tym samym osiedlu we Wrześni. Grzyby były kupione na targowisku i bezpośrednio od sprzedawcy chodzącego po domach”. Grzyby, które były sprzedawane na targowisku zbierał jeden mężczyzna. Jak zeznał policji, grzyby przekazywał siostrom, a one miały je przekazać dalej. Sprawa została przekazana do prokuratury, a policja ostrzega przed zbieraniem nieznanych grzybów.

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że co roku przez zatrucie grzybami umiera ok. 100 osób. Statystyki się poprawiły, ponieważ na początku lat 90. liczba ta mogła sięgać nawet 500. Należy zachować rozsądek i ostrożność.

Źródło: biznesinfo.pl

Foto: siemiano

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: