PILNE! POLICJA POSZUKUJE WŁAŚCICIELA PIENIĘDZY POZOSTAWIONYCH PRZY BANKOMACIE

PILNE! POLICJA POSZUKUJE WŁAŚCICIELA PIENIĘDZY POZOSTAWIONYCH PRZY BANKOMACIE

Policja prosi o pomoc w ustaleniu właściciela pieniędzy, które pozostawiono nieopodal bankomatu znajdującego się przy ulicy Olsztyńskiej nr 1 w Działdowie. Jest to kilkadziesiąt banknotów o nominale 100zł .

Policjanci z działdowskiej komendy poszukują właściciela pieniędzy, które pozostawiono w dniu 9.10.2020r. około godziny 16.10 przy bankomacie na ul. Olsztyńskiej nr 1 w Działdowie przy sklepie „Biedronka”. Rozrzucone pieniądze w nominałach 100zł (kilkadziesiąt banknotów) zauważyła mieszkanka Działdowa. Kobieta o zdarzeniu poinformowała Policję,  która zabezpieczyła znalezione pieniądze.

Właściciela pieniędzy prosimy o zgłoszenie się do Komendy Powiatowej Policji w Działdowie po ich odbiór ze stosownym potwierdzeniem.

Kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Działdowie – 47 732 32 00, kontakt z  dzielnicowym prowadzącym sprawę – 47 732 32 51.

Źródło: KPP Działdowo

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: