PILNE! ROZPOCZĘŁY SIĘ POSZUKIWANIA OSOBY ZAGINIONEJ W LESIE

PILNE! ROZPOCZĘŁY SIĘ POSZUKIWANIA OSOBY ZAGINIONEJ W LESIE

W dniu dzisiejszym w miejscowości Mława (Nowa_Wieś) od godz.15.58 rozpoczęły się poszukiwania osoby zaginionej w lesie, miejsce zbiorki na parkingu Meblolux. Na miejscu zbiorki są 2 patrole policji, 1 zastęp PSP i 1 zastęp OSP. Przedstawiciel Policji przydzielili obszary do poszukiwań.
Źródło/PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: