Pilne! Zaginęła kobieta

Pilne! Zaginęła kobieta

Szumsk, gm. Dzierzgowo. Policja zwróciła się z prośbą o pomoc w poszukiwaniu zaginionej 46-letniej kobiety. Do działań zadysponowano 3 zastępy OSP: Dzierzgowo, Rzęgnowo i Dobrogosty. KPP w Mławie dowodzi w trakcie działań poszukiwawczych.

Źródło: KPP Mława

Foto: pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: