PILNE! ZARAŻONY KORONAWIRUSEM MIESZKANIEC POWIATU MŁAWSKIEGO UCZESTNICZYŁ W IMPREZIE W KLUBIE BORKOWO!

PILNE! ZARAŻONY KORONAWIRUSEM MIESZKANIEC POWIATU MŁAWSKIEGO UCZESTNICZYŁ W IMPREZIE W KLUBIE BORKOWO!

Jak wynika z informacji Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Mławie, mamy trzeci potwierdzony przypadek osoby zarażonej koronawirusem. Prawdopodobnie mogła ona potencjalnie zarażać osoby również na imprezie w której uczestniczyła. Na stronie sanepidu w Sierpcu pojawił się komunikat brzmiący:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu informuje, że wpłynęło zawiadomienie dotyczące potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 u osoby z powiatu mławskiego, która uczestniczyła w imprezie w klubie Explosion Borkowo, Borkowo Kościelne 36, 09-200 Sierpc, w dniu 18.07.2020 r.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na swój stan zdrowia oraz przekazywanie informacji dotyczących kontaktów z „Letnia Strefa Wita” w Borkowie drogą elektroniczną na adres: sierpc@psse.waw.pl.
Źródło/Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: