Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

PILNY KOMUNIKAT STAROSTWA W ZWIĄZKU Z KWARANTANNĄ W WYDZIALE KOMUNIKACJI

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Mławskiego,

 mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka zarażenia się koronawirusem SARS – CoV2 wywołującego zachorowanie na COVID-19,

w związku z faktem objęcia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie wszystkich pracowników Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie kwarantanną, w wyniku potwierdzenia  obecności koronawirusa SARS-CoV- 2 wywołującego zachorowanie na COVID-19, informuję iż zachodzi szczególna potrzeba czasowego zawieszenia bezpośredniej obsługi Klientów Wydziału Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A.

Przewidywany termin przywrócenia bezpośredniej obsługi Klientów to 20 października 2020r.

Proszę o składanie wszelkich wniosków i pism do głównego budynku Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 bądź poprzez Portal Zaufania Publicznego – E-PUAP: adrs skrytki: /powiatmlawski/SkrytkaESP lub pocztę elektroniczną: komunikacja@powiatmlawski.pl.

Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: