PILNY KOMUNIKAT STAROSTWA W ZWIĄZKU Z KWARANTANNĄ W WYDZIALE KOMUNIKACJI

PILNY KOMUNIKAT STAROSTWA W ZWIĄZKU Z KWARANTANNĄ W WYDZIALE KOMUNIKACJI

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Mławskiego,

 mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka zarażenia się koronawirusem SARS – CoV2 wywołującego zachorowanie na COVID-19,

w związku z faktem objęcia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie wszystkich pracowników Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie kwarantanną, w wyniku potwierdzenia  obecności koronawirusa SARS-CoV- 2 wywołującego zachorowanie na COVID-19, informuję iż zachodzi szczególna potrzeba czasowego zawieszenia bezpośredniej obsługi Klientów Wydziału Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A.

Przewidywany termin przywrócenia bezpośredniej obsługi Klientów to 20 października 2020r.

Proszę o składanie wszelkich wniosków i pism do głównego budynku Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 bądź poprzez Portal Zaufania Publicznego – E-PUAP: adrs skrytki: /powiatmlawski/SkrytkaESP lub pocztę elektroniczną: komunikacja@powiatmlawski.pl.

Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: