Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Pilotażowy program szczepień w pow. ciechanowskim

Powiat ciechanowski to jeden z dwóch powiatów, który został objęty pilotażowym programem dotyczącym szczepień. Dotyczyć on będzie organizacji dowozu seniorów do punktów szczepień. 

W akcję zaangażowane będą władze samorządowe oraz ciechanowscy strażacy –podaje oficer prasowy mazowieckiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Karol Kierzkowski.

Wspólnymi siłami będziemy wpierać jednostki samorządowe poprzez dowożenie czyli wykorzystanie samochodów straży pożarnej, innymi słowy wykorzystanie naszych zasobów. Całe to przedsięwzięcia pilotażowe polega na tym aby ustalić w jaki sposób będą te zadania realizowane. chodzi o to aby koordynować tak te akcje, że tam gdzie będzie taka potrzeba My zapewnimy transport mówi dla Radia7 oficer prasowy mazowieckiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Karol Kierzkowski.

Termin pilotażu nie jest jeszcze do końca znany, ale trwają intensywne przygotowania.

Seniorzy będą mogli również dzwonić na specjalny numer telefonu, jeśli tylko będą mieli taka potrzebę. Mówimy tutaj o transporcie w celu dowiezienia na szczepienie. Taka pomoc ma obejmować cały kraj.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: