Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

PIOTR JANKOWSKI BĘDZIE SEKRETARZEM GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA!

W lipcu Dyrektor Mławskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji wziął udział w ogłoszonym w końcu lipca br. konkursie na stanowisko sekretarza gminy w Wieczfni Kościelnej. Konkurs został rozstrzygnięty 27 sierpnia br.. Piotr Jankowski  „w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna został wybrany sekretarzem gminy.”

Kiedy Piotr Jankowski odejdzie z MOSiR  na dzień dzisiejszy nie wiadomo, ponieważ najpierw musi rozwiązać umowę z z burmistrzem Sławomirem Kowalewskim. Osoby zatrudnione obowiązuję rozwiązanie umowy zgodnie z kodeksem pracy. Wiadomo jednak, że Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna będzie miała nowego sekretarza a MOSiR z czasem nowego dyrektora.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: