Płaca minimalna 2021. Rząd opublikował projekt – mniej niż zapowiadano

Płaca minimalna 2021. Rząd opublikował projekt – mniej niż zapowiadano

Najnowszy projekt rozporządzenia wskazuje, że najniższa krajowa będzie w 2021 r. wyższa niż w 2020 r. Oficjalny projekt rozporządzenia Rady Ministrów mówi o podwyżce podwyżce płacy minimalnej. Według opublikowanego dokumentu najniższa krajowa ma w przyszłym roku wynosić 2,8 tys. zł, czyli o 200 zł więcej niż obecnie. Minimalna stawka godzinowa została wyznaczona na 18,30 zł (teraz: 17 zł), jak podaje portal bankier.pl.

Podwyżka rzędu 200 zł zdecydowanie odbiega od wyborczych obietnic PiS. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiadał, że w 2021 r. najniższa krajowa będzie wynosiła 3 tys. zł, a w 2023 r. – 4 tys. Te plany pokrzyżowały pandemia i koronakryzys.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: