PLANOWANA JEST GIGANTYCZNA PODWYŻKA CEN PAPIEROSÓW?

PLANOWANA JEST GIGANTYCZNA PODWYŻKA CEN PAPIEROSÓW?

Jak podaje gk24.pl, od początku tego roku paczka papierosów kosztuje o 1,02 zł więcej. Paczka tytoniu – o 1,69 zł więcej, a susz tytoniowy – o 22,93 zł.

1 stycznia wzrosła akcyza na alkohole i wyroby tytoniowe. Na razie o 10 procent. Sprzeciwiał się temu Senat, ale Sejm utrzymał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym.

Od tego roku za 0,5 l wódki płacimy o 1,4 zł więcej. Wino 0,75 l kosztuje o 15 gr więcej, natomiast puszka piwa jest droższa o 6 groszy. “Dziennik Gazeta Prawna” donosi, że do 2028 roku akcyza wzrośnie do 70 proc. ceny papierosów. “Fakt” natomiast powołuje się na wyliczenia ekspertów i twierdzi, że po doliczeniu VAT-u cena paczki skoczy nawet do 60 złotych.

 

 

 

Opracowanie/własne

Obraz Myriam Zilles z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: