PŁATNY PARKING PRZY SUPERMARKECIE KAUFLAND

PŁATNY PARKING PRZY SUPERMARKECIE KAUFLAND

Koniec z darmowym parkowaniem przed sklepami. Sieci handlowe dostrzegają potrzebę ograniczeń, bo na parkingach przy marketach swoje samochody coraz częściej zostawiają pracownicy okolicznych firm lub mieszkańcy. Za brak biletu parkingowego możemy zapłacić wysokie kary.
Wydzielone parkingi przy dyskontach czy supermarketach jeszcze kilka lat temu były standardem. Ale darmowe parkingi, bez ograniczeń czasowych dot. postoju na nich, stały się problemem, który zaczęli dostrzegać sami klienci.
W supermarketach zaczęli parkować  okoliczni mieszkańcy. Bezpłatny, ogólnodostępny parking ich do tego zachęcał. To sprawiło, że liczba miejsc parkingowych radykalnie spadała, a to ograniczało możliwości tych kierowców, którzy faktycznie przyjeżdżali do danego sklepu na zakupy.
Dlatego sieci handlowe zaczęły wprowadzać ograniczenia czasowe oraz opłaty za korzystanie z parkingów. Zapowiedziane są wysokie kary za brak biletu parkingowego.
Firmy obsługujące parking pilnują, aby każdy z klientów wjeżdżających, miał pobrany bilet parkingowy. Jest on potrzebny m.in. po to, by określić czas przyjazdu klienta.

You May Also Like

One thought on “PŁATNY PARKING PRZY SUPERMARKECIE KAUFLAND

  1. Chore, dam sobie spokój z kauflandem. I tak zresztą jest to zagraniczny kapitał. Zachęcam do podobnego zachowania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: