PŁYWACY WRÓCILI DO TRENINGÓW [VIDEO]

PŁYWACY WRÓCILI DO TRENINGÓW [VIDEO]

Ta dyscyplina na „odmrożenie” czekała najdłużej. Pływacy wreszcie wrócili na kryty Basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Od 6 czerwca dla amatorów aktywnego spędzania wolnego czasu poza pływalnią dostępne są również siłownia, plac zabaw, siłownia street workout, siłownia zewnętrzna i sala olimpijka.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: