Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

PO JAKIM KIERUNKU STUDIÓW ZARABIA SIĘ NAJWIĘCEJ?

Z raportu “Portfel Studenta” Związku Banków Polskich wynika, że absolwenci kierunków związanych ze sztuką zarabiają w pierwszej pracy najmniej.

Różnice rosną między absolwentami kierunków ścisłych i technicznych, kierunków humanistycznych, społecznych czy z obszaru sztuki. Różnice po rozpoczęciu pracy sięgają 1000, a często 1500 zł miesięcznie. Na korzyść kierunków ścisłych i technicznych.

Jak wynika z bazy Ekonomicznych Losów Absolwentów prowadzonej przez MNiSW, osoby, które rok temu ukończyły studia techniczne, zarabiają dziś 3781 zł brutto. Na niewiele niższą pensję – 3429 zł – mogą liczyć ci, którzy mają dyplom nauk ścisłych. Zbliżonego wynagrodzenia – pomiędzy 3115 a 3145 zł – mogą spodziewać się absolwenci nauk medycznych i społecznych. Za to mniej niż 3000 brutto zarabiają humaniści (2679 zł) oraz absolwenci nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (2613 zł). Na kokosy liczyć nie mogą także artyści (2333 zł brutto) oraz absolwenci nauk przyrodniczych. (2116 zł brutto).

Okazuje się, że odsetek absolwentów, którzy mają nową pracę i zarabiają powyżej 3000 zł, wynosi zaledwie 10 proc.  Jeszcze trudniej odnaleźć studenta, który zarabia netto powyżej 5000 zł (zaledwie 2 proc.). A jeśli chodzi o zarobki marzeń, to powyżej 3000 zł chciałby otrzymywać co trzeci, a powyżej 5000 zł, prawie co piąty absolwent.

Oczekiwania młodych Polaków co do preferowanych zarobków, wpływających co miesiąc na konto za 10 lat. Aż 93 proc. z badanych nie wyobraża sobie dostawać w przyszłości “na rękę” mniej niż 4000 zł. Najwyższe ambicje – aby zarabiać ponad 10 000 zł – ma 25 proc. z nich.Prawie 85 proc. badanych pytanych o to, co jest najważniejsze przy poszukiwaniu pracy, wskazywało na wynagrodzenie. Zaledwie niecałe 8 proc. badanych wskazywało na renomę firmy i opinie o pracodawcy. Czy te dane mogą dziwić? Raczej nie. Nie ma na świecie osoby, której udałoby się zapłacić renomą za czynsz czy zrobić zakupy.

Oczekiwania młodych ludzi są zdecydowanie inne niż kilka lat temu. Z raportu “Młodzi Polacy na rynku pracy w nowej normalności”, przeprowadzonego przez PwC, wynikało, że studenci cenili sobie przede wszystkim stabilność zatrudniania, co powiązane było z warunkiem podpisania umowy o pracę. Znaczący dla młodych ludzi był także szef, który wzbudzałby chęć do naśladowania. Zaledwie 40,5 proc. badanych wskazało wówczas znaczenie wysokich zarobków.

 

Źródło/money.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: