Poczta Polska przestanie ścigać za zaległy abonament RTV. Czy jest szansa na likwidację?

Poczta Polska przestanie ścigać za zaległy abonament RTV. Czy jest szansa na likwidację?

Wicepremier Jacek Sasin poprosił Pocztę Polską o wstrzymanie działań związanych ze ściągalnością abonamentu RTV. Powołuje się na “wyjątkowe okoliczności”, a także na “smutną spuściznę rządów Donalda Tuska”. O likwidacji raczej nie ma mowy. To tylko plotki.

Poczta Polska ostro wzięła się za tych, którzy zalegają z abonamentem. Głównie za emerytów i rencistów. Należności są ściągane nawet do pięciu lat wstecz. Resort finansów podaje, że tylko przez 4 miesiące 2020 roku Poczta Polska wystawiła 35 tys. tytułów wykonawczych. To na ich podstawie urząd skarbowy może dokonywać egzekucji należności. W 2020 roku udało się w ten sposób zebrać 7 mln zł.

– Kwestia ściągalności abonamentu RTV to smutna spuścizna rządów Donalda Tuska i kolejna kwestia do przemodelowania po naszych poprzednikach – twierdzi wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

– Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności, poprosiłem Pocztę Polską o wstrzymanie działań w tym zakresie – dodał.

Warto wspomnieć, że Donald Tusk nie wzywał w 2008 roku literalnie do niepłacenia abonamentu, ale zapowiadał jego likwidację. Oto jego cytat:

„Abonament radiowo-telewizyjny jest archaicznym sposobem finansowania mediów publicznych, haraczem ściąganym z ludzi; dlatego rząd będzie zabiegał o poparcie prezydenta i opozycji dla jego zniesienia.”

Koalicja PO-PSL ostatecznie nie zlikwidowała abonamentu podczas swoich rządów. PiS podczas ostatnich lat również tego nie zrobił, chociaż niejednokrotnie zapowiadał.

Z danych KRRiT wynika, że na 13,5 mln polskich gospodarstw domowych aż 96,4 proc. posiada telewizor. Natomiast zarejestrowane odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne na koniec 2018 roku miało tylko 6,6 mln. Spośród nich 3,7 mln abonentów było zwolnionych z wnoszenia opłat. Pozostałe 3,1 mln osób powinno płacić abonament, ale opłaty uregulowało tylko 994 637. Jak widać problem jest poważny i kolejne rządy jak na razie nie potrafią sobie z nim poradzić. Powinno się już dawno uregulować tę kwestię. Wiele osób uważa, że abonament RTV powinien być zniesiony. Realnych szans raczej na to nie ma. Sytuacja trwa a kolejne rządy nic nie robią.

Za niepłacenie abonamentu RTV grozi kara w wysokości 30-krotności miesięcznej kwoty abonamentu RTV, czyli 681 zł.

Ceny abonamentu RTV w 2020 r. nie zmieniły się w porównaniu do 2019 roku. Miesięczna opłata za posiadanie samego radia wynosi 7 zł, a za telewizora lub radia i telewizora – 22,70 zł. Zatem roczny abonament RTV w 2020 r. to 84 zł za radio i 272,40 za telewizor lub telewizor i radio. Zapłacimy o 10 proc. mniej, jeśli zrobimy to z góry za większy okres niż miesiąc, oczywiście zniżka obejmie tylko ten okres.

Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji radia lub telewizora, a opłatę należy wnosić do 25. dnia każdego miesiąca.

Niektóre osoby są zwolnione z obowiązku płacenia abonamentu RTV. Są to m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia;
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia;
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej;
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Osoby te muszą przedstawić w placówce pocztowej dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie, którego wzór znaleźć można na stronach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Źródło: Business Insider Polska

Foto: Michal Jarmoluk z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: