Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Poczta Polska przestanie ścigać za zaległy abonament RTV. Czy jest szansa na likwidację?

Wicepremier Jacek Sasin poprosił Pocztę Polską o wstrzymanie działań związanych ze ściągalnością abonamentu RTV. Powołuje się na “wyjątkowe okoliczności”, a także na “smutną spuściznę rządów Donalda Tuska”. O likwidacji raczej nie ma mowy. To tylko plotki.

Poczta Polska ostro wzięła się za tych, którzy zalegają z abonamentem. Głównie za emerytów i rencistów. Należności są ściągane nawet do pięciu lat wstecz. Resort finansów podaje, że tylko przez 4 miesiące 2020 roku Poczta Polska wystawiła 35 tys. tytułów wykonawczych. To na ich podstawie urząd skarbowy może dokonywać egzekucji należności. W 2020 roku udało się w ten sposób zebrać 7 mln zł.

– Kwestia ściągalności abonamentu RTV to smutna spuścizna rządów Donalda Tuska i kolejna kwestia do przemodelowania po naszych poprzednikach – twierdzi wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

– Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności, poprosiłem Pocztę Polską o wstrzymanie działań w tym zakresie – dodał.

Warto wspomnieć, że Donald Tusk nie wzywał w 2008 roku literalnie do niepłacenia abonamentu, ale zapowiadał jego likwidację. Oto jego cytat:

„Abonament radiowo-telewizyjny jest archaicznym sposobem finansowania mediów publicznych, haraczem ściąganym z ludzi; dlatego rząd będzie zabiegał o poparcie prezydenta i opozycji dla jego zniesienia.”

Koalicja PO-PSL ostatecznie nie zlikwidowała abonamentu podczas swoich rządów. PiS podczas ostatnich lat również tego nie zrobił, chociaż niejednokrotnie zapowiadał.

Z danych KRRiT wynika, że na 13,5 mln polskich gospodarstw domowych aż 96,4 proc. posiada telewizor. Natomiast zarejestrowane odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne na koniec 2018 roku miało tylko 6,6 mln. Spośród nich 3,7 mln abonentów było zwolnionych z wnoszenia opłat. Pozostałe 3,1 mln osób powinno płacić abonament, ale opłaty uregulowało tylko 994 637. Jak widać problem jest poważny i kolejne rządy jak na razie nie potrafią sobie z nim poradzić. Powinno się już dawno uregulować tę kwestię. Wiele osób uważa, że abonament RTV powinien być zniesiony. Realnych szans raczej na to nie ma. Sytuacja trwa a kolejne rządy nic nie robią.

Za niepłacenie abonamentu RTV grozi kara w wysokości 30-krotności miesięcznej kwoty abonamentu RTV, czyli 681 zł.

Ceny abonamentu RTV w 2020 r. nie zmieniły się w porównaniu do 2019 roku. Miesięczna opłata za posiadanie samego radia wynosi 7 zł, a za telewizora lub radia i telewizora – 22,70 zł. Zatem roczny abonament RTV w 2020 r. to 84 zł za radio i 272,40 za telewizor lub telewizor i radio. Zapłacimy o 10 proc. mniej, jeśli zrobimy to z góry za większy okres niż miesiąc, oczywiście zniżka obejmie tylko ten okres.

Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji radia lub telewizora, a opłatę należy wnosić do 25. dnia każdego miesiąca.

Niektóre osoby są zwolnione z obowiązku płacenia abonamentu RTV. Są to m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia;
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia;
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej;
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Osoby te muszą przedstawić w placówce pocztowej dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie, którego wzór znaleźć można na stronach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Źródło: Business Insider Polska

Foto: Michal Jarmoluk z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: