PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI WZROŚNIE

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI WZROŚNIE

Podatek od nieruchomości od przyszłego roku będzie znacznie wyższy i niestety, nie ma od tego ucieczki. Jak pisze Gazeta Lubuska, w pierwszym półroczu 2020 roku w Polsce odnotowany rekordowy na tle Unii Europejskiej wzrost inflacji. Jak podaje GUS, ceny towarów i usług wzrosły o 3,9 proc. W związku z tym również podatek od nieruchomości w 2021 roku może być wyższy o niemal 4 proc.

Business Insider wyliczył, ile właściciele nieruchomości zapłacą przy najwyższej możliwej stawce:

  • Budynki mieszkalne – 0,85 zł od każdego metra kwadratowego powierzchni użytkowej
  • Grunty wykorzystywane do działalności gospodarczej – 0,99 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni
  • Budynki wykorzystywane do działalności gospodarczej, lub ich część zajęta do w/w celów – do 24,84 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni
  • Budynki służące udzielaniu świadczeń zdrowotnych – 5,06 zł za metr kwadratowy powierzchni

Foto: Steve Buissinne z Pixabay 

Źródło: biznesinfo

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: