Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Podatki które wzrosną w 2022 r.

Składka zdrowotna

Składka zdrowotna od 2022 r. stanie się rodzajem podatku dochodowego. Nie będzie można jej już odpisywać w PIT, co w przypadku emerytów ze świadczeniem powyżej powyżej 4,9 tys. zł miesięcznie, zleceniobiorców, przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym 19 proc., ale też lepiej zarabiających pracowników (dochody powyżej 13 tys. zł miesięcznie) oznaczać będzie wyższe podatki, gdyż nie obejmie ich nowa ulga podatkowa dla klasy średniej, która ma stratę podatkową zniwelować.

Podatek od leasingu

Od 1 stycznia 2022 roku wykup pojazdu do majątku prywatnego dla firm po zakończeniu umowy leasingu będzie wiązał się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego i VAT przy sprzedaży samochodu. Od stycznia 2022 roku nowe przepisy wydłużą ten okres aż do 6 lat. Chcąc sprzedać samochód przed ich upływem, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić podatek od wartości pojazdu.

Zmiany obejmą także podatek VAT. Obecnie płaci się go od ostatniej raty leasingowej, czyli w praktyce wynosi on 1 proc. wartości samochodu. Nowe przepisy sprawiają jednak, że w przypadku zakupu pojazdu do majątku prywatnego będzie on płacony od realnej wartości rynkowej auta, a nie od wartości wykupu.

Podatek minimalny przychodowy

Opodatkowane tym nowym podatkiem mają zostać te firmy, które przy przychodzie deklarują niewielki zysk (nie większy niż 1 proc. przychodu) lub stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych. Podmioty te zapłacą podatek dochodowy w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania liczony m.in. od 4 proc. wartości przychodów przedsiębiorstwa, jak również od poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych “nadmiernych” kosztów finansowania dłużnego.

Akcyza na alkohol i papierosy

W 2022 r. nastąpi podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 10 proc. (podwyżka nie obejmie cydru i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. obj.). Wyłączone z podwyżek cydr i perry mają pozostać “opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu”.

Oznacza to, że paczka papierosów od przyszłego roku podrożeje o 30 groszy, a butelka wódki o 1,50 zł. Stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie (wyroby do palenia inne niż papierosy i tytoń-red.) zostanie podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100 proc. Aktualna stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 155,79 zł za każdy kilogram.

Likwidacja karty podatkowej

Od 1 stycznia 2022 r. nie tylko nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie tej formy opodatkowania, ale też przedstawiciele takich zawodów, jak lekarze i pielęgniarki, którzy świadczą usługi dla szpitali, przychodni lub innych podmiotów gospodarczych, a nie bezpośrednio dla pacjentów, będą musieli z niej zrezygnować.

Podatek za użytkowanie samochodu służbowego

Od przyszłego roku użytkowanie służbowego samochodu będzie wiązało się z opłatą wyższej daniny: od 20 do 40 zł miesięcznie. W przepisie dotyczącym opodatkowania przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych zamieniono słowa: “objętość silnika” na “moc silnika”, co w konsekwencji spowoduje znaczące podniesienie podatku dochodowego, gdyż dzięki tej “technicznej zmianie” przychód pracowników wzrośnie z dotychczasowych 250 zł do 400 zł.

Podatki i opłaty lokalne

W 2022 r. w górę pójdą opłaty dla gmin. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną średnio o 3,6 proc. Podwyżka ta ma związek z inflacją.

Zgodnie z obwieszczaniem Ministra Finansów z lipca br. maksymalna stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrośnie w 2022 r. do 0,89 zł od 1 m kw. powierzchni, czyli o 4 groszy.

Z kolei górna dopuszczalna stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie w przyszłym roku 25,74 zł od 1 m kw. powierzchni, a więc o 90 gr więcej niż obecnie.

Jeśli chodzi o wywóz śmieci, to w 2022 r. samorządy, które wprowadziły tzw. metodę wodną, czyli od zużytej wody, nie będą mogły podnieść opłat za wywóz śmieci wyżej niż 7,8 proc. dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. ok. 150 zł.

Nie będą mogły również żądać wyższych opłat niż te, które narzucił im rząd. I tak maksymalna opłata targowa wzrosła do 852,75 zł dziennie, uzdrowiskowa do 4,83 zł dziennie, a roczna za psa do kwoty 135 zł.

Opłata mocowa

URE poinformowało, że w 2022 roku pojawią się dwie grupy rozliczeń. Do pierwszej grupy należeć będą gospodarstwa domowe i odbiorcy w taryfie C1. Reszta zapłaci za energię elektryczną zużytą w godzinach pomiędzy 7 a 22. Dla nich stawka opłaty mocowej wynosić będzie 0,1262 zł brutto za każdą zużytą kWh. Od stycznia 2021 r. kwota ta wynosiła 0,0937 zł.

Miesięczne stawki opłaty mocowej brutto w taryfie C1 w 2022 roku wyniosą:

– 2,92 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej mniejszego niż 500 kWh (jest 2,30 zł),

– 6,99 zł zapłacą osoby, które zużywają od 500 do 1200 kWh (jest 5,51 zł),

– 11,64 zł do rachunku za energię elektryczną przy zużyciu większym niż 1200 i mniejszym niż 2800 kWh (jest 9,19 zł),

– 16,30 zł w przypadku zużycia większego niż 2800 kWh (jest 12,87 zł).

Większość gospodarstw domowych nie zużywa więcej niż 2800 kWh rocznie (wyjątkiem są osoby, które używają energii elektrycznej do ładowania samochodów czy ogrzewania domu). To oznacza, że przecięta rodzina zapłaci w 2022 r. o 139,68 zł opłaty mocowej więcej niż obecnie.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: