PODCZAS DNI MŁAWY UCZCZONO ROCZNICĘ POWSTANIA STRAŻY POŻARNEJ W MŁAWIE

PODCZAS DNI MŁAWY UCZCZONO ROCZNICĘ POWSTANIA STRAŻY POŻARNEJ W MŁAWIE

Podczas Dni Mławy można było zobaczyć zabytkowe wozy strażackie, jak również miało miejsce otwarcie wystawy “Superbohaterowie”, poświęconej 140 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.
Dodakowo przy stylizowanym hydrancie, ustawionym przy ul. Żeromskiego, w pobliżu jednej z pierwszych siedzib OSP, odsłonięto pamiątkową tablicę.

Źródło i foto/ UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: