Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za odpady

Radni Mławy z powodu pandemii spotkali się w w Auli Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, zlokalizowanej w Mławie przy ul. Warszawskiej 52. Porządek sesji zawierał aż 32 punkty, z których to np. punkt numer piętnaście tj. “Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat” budził sporo pytań.

https://youtu.be/y7qqnqG8RNM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: