PODSUMOWANIE WAKACJI NA WODACH. ILE OSÓB UTONĘŁO? ILE WYRATOWANO?

PODSUMOWANIE WAKACJI NA WODACH. ILE OSÓB UTONĘŁO? ILE WYRATOWANO?

Za nami okres wakacji spędzanych przez miliony Polaków na wodach i terenach przywodnych. Nad ich bezpieczeństwem czuwała m.in. Policja. Pomimo dużego zaangażowania różnego rodzaju służb, w bieżącym roku doszło do wielu utonięć.

Pomimo tak dużego zaangażowania nie jest możliwe, aby objąć nadzorem policyjnym wszystkie akweny. W okresie wakacji 2020 na terenie kraju odnotowano 210 utonięć osób, tj. o 7 osób więcej niż w okresie wakacji 2019 roku i o 5 mniej niż w roku 2018. Ponadto, odnotowano 28 wyratowań osób, tj. o 12 wyratowań więcej niż w roku ubiegłym.

Policja w okresie wakacji realizowała również zadania poza granicami naszego kraju. Sprawdzoną w praktyce formą międzynarodowej współpracy, cenioną przede wszystkim przez polskich turystów, ale i policje innych państw (stąd intensywnie rozwijaną), są organizowane przez Biuro Prewencji KGP patrole międzynarodowe w sezonie turystyczno-wakacyjnym w ramach międzynarodowego projektu „Bezpieczny sezon turystyczny” na terenie Chorwacji. Nasi policjanci, w okresie minionych wakacji, pełnili przede wszystkim funkcję propomocową dla naszych rodaków, jednak w przypadku rażącego naruszenia norm prawnych, co się niestety czasami zdarzało — pomagali stronie zagranicznej w wyegzekwowaniu właściwego zachowania.

Okres wakacji jest już za nami. Przed nami kolejne wyzwania związane z bezpieczeństwem. Pamiętajmy, że w głównej mierze od nas samych zależy, czy przestrzeń wokół nas będzie bezpieczna, czego wszystkim i również sobie życzymy.

Źródło i foto: policja.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: