POGODA I MIESZKAŃCY DOPISALI

POGODA I MIESZKAŃCY DOPISALI

Festiwal foodtrucków , Jarmark Wojciechowy, pokaz samochodów tuningowanych i odrestaurowanych oraz wiele innych atrakcji doświadczyli dzisiejszego dnia mieszkańcy Mławy i okolic. Tegoroczne Dni Mławy  ze względu na pandemię przybrały nieco skromniejszą postać. Atrakcji jednak nie zabrakło. Dla wielu mieszkańców dzisiejszy  mławski rynek wraz z parkiem miejskim stał się miejscem rekreacji.   Na zakończenie tego trzydniowego festiwalu miasto zafundowało koncert zespołu “Babsztyl” , który ma się odbyć w niedzielę o godzinie 18 – ej na estradzie parku miejskiego.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: