POJEDYNEK RYCERSKI W POWIECIE MŁAWSKIM

POJEDYNEK RYCERSKI W POWIECIE MŁAWSKIM

Pojedynek rycerski, taniec średniowieczny musztra kawaleryjska. W niedzielę 13 września w Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego z Padwy w Ratowie (gmina Radzanów) odbyła się impreza pod nazwą Europejskie Dni Dziedzictwa „Ratowo – droga przez wieki”. Organizatorzy przygotowali pokazy i szereg atrakcji dla gości, które obrazowały przekrój dziejów miejscowości na tle historii kraju.

Tradycyjnie imprezę rozpoczęła msza św. w intencji mieszkańców Europy. Po liturgii sprawowanej przez rektora sanktuarium, ks. kan. Bogdan Pawłowskiego. odbył się plenerowy piknik rycerski pod hasłem „Śladami Pawła z Radzanowa”. Przybliżona została postać rycerza Pawła z Radzanowa, doradcy księcia mazowieckiego Siemowita IV, którego gniazdo rodowe znajdowało się kilka kilometrów od Ratowa. Można było też zobaczyć pojedynek rycerski, usłyszeć o tym z czego składała się zbroja rycerska. Zobaczyć jak wyglądało władanie kopią i szablą podczas turnieju konnego. Nie zabrakło też tańca średniowiecznego, gdzie prowadzący zachęcali przybyłych do spróbowania sił w ówczesnych pląsach. Chętni mogli też spróbować swych sił w strzelaniu z łuku. Odbył się pokaz musztry kawaleryjskiej. Jeźdźcy uczestniczący w niej prezentowali stroje kawalerzystów z różnych epok.. Nie zabrakło opowieści o modzie z wieków średnich i sposobie szycia ówczesnych strojów. Na zakończenie gospodarze zaprosili wszystkich na zwiedzanie zabytkowego Zespołu klasztornego.

W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście, w tym senator Jan Maria Jackowski, Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Radosław Rybicki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego, Włodzimierz Wojnarowski, radny powiatu mławskiego, Witold Okumski, członek zarządu powiatu mławskiego a także Mirosław Koźlakiewicz, członek Rady Społecznej przy Biskupie Płockim.

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: