Policja dostanie niebezpieczną broń?

Policja dostanie niebezpieczną broń?

W arsenale warszawskiej policji od 10 lat znajduje się LRAD 500X (Long Range Acoustic Device). To nielegalna w Polsce broń akustyczna do rozganiania protestujących.

Urządzenie dysponuje zasięgiem do dwóch kilometrów, a jego zasięg operacyjny wynosi aż 650 metrów. Urządzenie jest zamontowane na policyjnym aucie.

O tym, że urządzenie znajduje się w arsenale policji okazało się w wyniku… interwencji Najwyższej Izby Kontroli. To właśnie NIK pierwszy zwrócił uwagę, że policja kupiła broń, której nie może legalnie używać.

Dlatego LRAD leży bezczynnie w policyjnym magazynie. Jednak – co ciekawe – policja przywiozła go na strajk przedsiębiorców (nie wiadomo czy został uruchomiony).

Policja twierdziła, że wyłączyła funkcję ogłuszającą gigantycznego głośnika. Teraz jednak może dostać zielone światło do korzystania z swojej cennej broni.

W Sejmie pojawiła się petycja w sprawie legalizacji LRAD. Jej autorem jest Kamil Kubiak.

Petycja dotyczy zmian w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego. Autor chce, by dodano do katalogu: „urządzenie przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą dźwięku dalekiego zasięgu”.

Jak wskazują przeciwnicy broni, emitowany przez LRAD dźwięk dotyka wszystkich, którzy znajdują się w zasięgu urządzenia. Zatem oprócz protestujących „obezwładnia” także osoby postronne.

 

Źródło/nczas.com

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: