POLICJA PODSUMOWUJE DZIAŁANIA ,,PRĘDKOŚĆ”

POLICJA PODSUMOWUJE DZIAŁANIA ,,PRĘDKOŚĆ”

W dniu wczorajszym, na terenie całego kraju, policjanci ruchu drogowego prowadzili działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Na drogach powiatu mławskiego ukarano mandatami 30 kierujących. Podstawowym celem działań było egzekwowanie od kierujących przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Policjanci zwracają także uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. Na drogach powiatu mławskiego ukarano mandatami 30 kierujących.

Ujawnione przez mławskich policjantów ruchu drogowego przekroczenia dozwolonej prędkości dotyczyły najczęściej przedziału 21-30 km/h. Działania prowadzone były przede wszystkim na odcinkach dróg, zagrożonych wypadkami oraz w terenie zabudowanym. Patrole prowadziły działania statycznie i dynamicznie, wykorzystując m.in. ręczne mierniki prędkości, w tym miernik prędkości z wizualizacją. W 2019 roku kierujący pojazdami spowodowali na terenie kraju ponad 26 tys. wypadków drogowych z czego prawie 6 300 powstało z powodu nadmiernej prędkości. Wypadki drogowe, którym towarzyszy  duża prędkość, najczęściej kończą się tragicznie. (inf. Biuro Ruchu Drogowego KGP)

Policjanci przypominają, że przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy. Najważniejsza powinna być jednak nie wizja kary a poczucie odpowiedzialności na drodze. Egoizm, brawura, agresja na drodze – to śmiertelnie niebezpieczne sytuacje. Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to taka, która umożliwia całkowite panowanie nad pojazdem oraz dostosowana do natężenia ruchu,  warunków pogodowych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności.

 

 

Źródło/KPP w Mławie

Foto//KPP w Mławie

Opracowanie/własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: