POLICJA SPRAWDZIŁA DROGI PRZY SZKOŁACH NA TERENIE NASZEGO POWIATU, UJAWNIONO WIELE UCHYBIEŃ!

POLICJA SPRAWDZIŁA DROGI PRZY SZKOŁACH NA TERENIE NASZEGO POWIATU, UJAWNIONO WIELE UCHYBIEŃ!

Jak informuje rzecznik prasowy  KPP w Mławie, policjanci podsumowali trwające od 2 tygodni kontrole dróg w rejonach placówek oświatowych na terenie miasta i powiatu mławskiego. Sprawdzane zostały urządzenia i oznakowania służące bezpieczeństwu ruchu drogowego. Policjanci zwracali szczególną uwagę na prawidłowe oznakowanie przejść dla pieszych, ujawnili wiele uchybień.

Policjanci mławskiego wydziału ruchu drogowego przeprowadzili 46 szczegółowych kontroli, w tym 19 w Mławie oraz 27 na terenie gmin powiatu. Kontroli poddano drogi w rejonie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz okolice przedszkoli. Najczęściej wskazywane przez policjantów uchybienia, to brak widocznego oznakowania poziomego oraz pionowego przejść dla pieszych, brak znaku ostrzegawczego A- 17 „dzieci”. Mławka policja skierowała w sumie 9 wniosków do zarządców dróg o usunięcie wszelkich nieprawidłowości, dotyczących bezpieczeństwa pieszych.

O wynikach kontroli powiadomieni zostali dyrektorzy szkół. Policjanci sprawdzą, czy zarządcy dróg usunęli nieprawidłowości i zadbali o odpowiednie oznakowanie.

źródło i foto/KPP Mława

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: