POLICJA ZATRZYMAŁA MĘŻCZYZNĘ KTÓRY MIAŁ PRZY SOBIE NARKOTYKI

POLICJA ZATRZYMAŁA MĘŻCZYZNĘ KTÓRY MIAŁ PRZY SOBIE NARKOTYKI

Policjanci z Lidzbarka zatrzymali mężczyznę, który posiadał przy sobie narkotyki. Policjanci zabezpieczyli kilka zawiniątek z amfetaminą i marihuaną, które mieszkaniec Lidzbarka przechowywał w swojej odzieży i w portfelu. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia.

W nocy (12.10.2020r.) w Lidzbarku na jednej z ulic patrol prewencji podczas legitymowania ujawnił narkotyki, które znajdowały się w posiadaniu mieszkańca Lidzbarka. 29-latek w swojej odzieży trzymał zawiniątka – sześć z amfetaminą i cztery z marihuaną. Ponadto podczas przeszukania w portfelu należącym do mężczyzny funkcjonariusze ujawnili kolejne dwa zawiniątka z zawartością białego proszku. W sumie policjanci zabezpieczyli kilkanaście takich zawiniątek. Mężczyznę zatrzymano i osadzono w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych celem złożenia wyjaśnień. Za nielegalne posiadanie narkotyków odpowie on wkrótce przed sądem.

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kto wbrew przepisom ustawy posiada substancje psychotropowe lub środki odurzające, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku posiadania znacznej ilości, kara ta może wynieść nawet 10 lat.

Źródło/KPP w Działdowie

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: