Policyjne kontrole w sklepach i urzędach

Policyjne kontrole w sklepach i urzędach

Mławska Policja przypomina – w sklepach i instytucjach nadal obowiązuje konieczność noszenia maseczek lub zakrywania ust i nosa.

Dużo osób nie respektuje obowiązujących obostrzeń. Mławska Policja przypomina, że przepisy sanitarne obowiązujące od 30 maja 2020 r. w dalszym ciągu nakładają na nas obowiązek zakrywania ust i nosa w galeriach, sklepach i instytucjach. Wiele osób czując już przywilej możliwości poruszania się bez maseczek po ulicach zapomina, że wchodząc do lokalu handlowego, usługowego lub galerii nadal musi zakrywać twarz.
W ostatnim czasie do Komendy Powiatowej Policji w Mławie docierają sygnały o lekceważącym podejściu mieszkańców powiatu do nakazu zakrywania twarzy i ust w sklepach, urzędach, komunikacji miejskiej i we wszelkich pomieszczeniach, gdzie ma ze sobą kontakt wiele osób. Od momentu, gdy zniesiono obowiązek zakrywania ust i nosa na świeżym powietrzu, wiele osób całkowicie zrezygnowało z noszenia maseczek. Natomiast mławscy policjanci nadal przypominają, kontrolują i zwracają uwagę by mieszkańcy egzekwowali przestrzeganie przepisów. Zarówno umundurowane patrole jak i policjanci bez mundurów przez cały czas pojawiają się w sklepach jak i urzędach. Dążą do tego by ograniczyć liczbę zachorowań na Covid -19 na naszym terenie. Dbajmy o siebie nawzajem. Dlatego pamiętajmy o zakrywaniu ust i nosa w sklepach, urzędach oraz we wszelkich pomieszczeniach, gdzie spotyka się ze sobą wiele osób. Zachowajmy również odpowiedni dystans dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Nie zapominajmy, że stan epidemii oraz groźny dla życia wirus Covid – 19 nadal istnieją.

Stan zagrożenia jeszcze nie minął, a liczba zachorowań w Polsce wciąż rośnie.

Źródło:KPP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: