POLICYJNI „ŁOWCY GŁÓW” Z MAŁOPOLSKI WYTROPILI 29-LATKĘ I ZATRZYMALI W MŁAWIE

POLICYJNI „ŁOWCY GŁÓW” Z MAŁOPOLSKI WYTROPILI 29-LATKĘ I ZATRZYMALI W MŁAWIE

Od dwóch lat wymiar sprawiedliwości poszukiwał 29-latki, która za dokonanie rozboju w Olsztynie miała do odbycia karę 2 lat  pozbawienia wolności. List gończy za Darią M. wydał  Sąd Okręgowy w Olsztynie. Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie wytropili poszukiwaną  i zatrzymali ją w Mławie, wraz z miejscowymi policjantami. Skazana trafiła do zakładu karnego, gdzie ma do odbycia karę 2 lat pozbawienia wolności.

Ponieważ ostatni adres zameldowania kobiety był w Piwnicznej (powiat nowosądecki)  do działań poszukiwawczych włączyli się policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie. Podejrzanej jednak w Małopolsce nie było. Co chwilę pojawiał się jakiś trop, po czym okazywało się, że kobiety nie ma w tym miejscu. Kilka dni temu jednak policjanci otrzymali sygnał, że może ona przebywać w województwie mazowieckim.
2 lipca br. policyjni poszukiwacze z Małopolski udali się do Mławy (w województwie mazowieckim), gdzie wraz z miejscowymi kryminalnymi z weszli do mieszkania, gdzie według ich informacji  chwilowo  znajdowała się poszukiwana. 29-latka została zatrzymana i osadzona w zakładzie karnym w Warszawie.
W trakcie prowadzonych czynności poszukiwawczych ustalono, że ma ona dwójkę małoletnich dzieci, które z uwagi na nieobecność matki  pozostają pod opieką babci.  W związku z powyższym wystąpiono do Sądu Rodzinnego o  zabezpieczenie interesu dzieci.

 

 

Źródło/malopolska.policja.gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: