Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

PÓŁKOLONIE ZIMOWE W MŁAWIE

Ponad dwudziestu uczniów z mławskich szkół podstawowych wzięło udział w półkoloniach zimowych w jednej z miejskich placówek. W ciągu 5 dni dzieci skorzystały z rozmaitych zajęć edukacyjnych i profilaktycznych: warsztatów rycerskich, czy robotyki Lego…

W związku z pandemią wiele szkół i instytucji zrezygnowało z organizacji stacjonarnych zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych. Zezwolono wprawdzie na organizację półkolonii dla klas I – IV, ale tylko placówkom oświatowym oraz organizacjom pozarządowym, np. stowarzyszeniom lub fundacjom.

W Mławie organizacji półkolonii zimowych podjęła się tylko jedna organizacja – Akademia Piłkarska Nazar, głównie dzięki zgodzie p. Dyrektor  Szkoły Podstawowej  nr 2 na udostępnienie pomieszczeń.

– Przygotowaliśmy dla dzieci bardzo atrakcyjny program zajęć – mówi Nazar Litun ze stowarzyszenia Akademia Piłkarska Nazar. – Od zajęć ogólnorozowojowych, piłkarskich po zajęcia edukacyjne i warsztaty profilaktyczne. Dzięki dotacji z Urzędu Miasta Mława, mogliśmy przeprowadzić je dla 24 dzieci z naszego miasta – dodaje.

Półkolonie zostały zorganizowane w drugim tygodniu ferii zimowych – od 11 do 15 stycznia. Każdy uczestnik miał zapewniony ciepły posiłek. Dzieci były podzielone na dwie 12-osobowe grupy i przebywały pod opieką instruktorów przez 8 godzin dziennie.

– Zapewniliśmy dzieciom fantastyczne zajęcia w bezpiecznych warunkach – zapewnia Katarzyna Wasiłowska z Laboratorium Przygody, współorganizatorka półkolonii.

– Codziennie dzieci mogły korzystać z innowacyjnych zajęć edukacyjnych takich jak robotyka Lego z elementami programowania, ale zorganizowaliśmy dla nich także warsztaty rycerskie, paleontologiczne, modelarskie, surwiwalowe – dodaje. – Dzieci nie chciały wracać do domu. – śmieje się.

Ważnym elementem tych półkolonii była profilaktyka. Dzieci zdobyły niezwykle ważne umiejętności radzenia sobie ze stresem, agresją rówieśniczą. Warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny oraz uświadamiające zagrożenie w sieci przekazały dzieciom ważną wiedzę w praktyce.

– Udowodniliśmy, że nawet w czasach pandemii można zorganizować dla dzieci fajne zajęcia w bezpiecznych warunkach. A nie było to łatwe z uwagi na wyśrubowane wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego  i Kuratorium Oświaty. Obie kontrole odbyły się bez żadnych zastrzeżeń. Tym większą mamy satysfakcję, że dzieci wrócą do szkół zdrowe i zadowolone, z lepszą odpornością dzięki zabawom na powietrzu – dodają organizatorzy.

Półkolonie zostały w sfinansowane przez Urząd Miasta Mława w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji półkolonii w szkołach podstawowych z programem profilaktycznym w trakcie ferii zimowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława dla uczniów z klas I – IV.

 

 

Źródło i foto: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: