POMIMO PLANOWEGO POSTOJU POCIĄG NIE ZATRZYMAŁ SIĘ NA STACJI W MŁAWIE

POMIMO PLANOWEGO POSTOJU POCIĄG NIE ZATRZYMAŁ SIĘ NA STACJI W MŁAWIE

Pociąg IC nie zatrzymał się w Mławie. „Zdarzenie bada komisja”. 14 września pociąg IC Moniuszko z Warszawy Zachodniej do Bydgoszczy nie zatrzymał się na stacji Mława, pomimo zaplanowania postoju.

Pociąg IC Moniuszko, który wyjechał w poniedziałek z Warszawy Zachodniej o godzinie 9:59 nie zatrzymał się w drodze do Bydgoszczy na stacji Mława (kurs odbywał się przez Iławę). Na stacji miało oczekiwać na pociąg kilku podróżnych, inni na tej stacji chcieli wysiąść. Pociąg mogli opuścić dopiero na stacji Iława Główna. Stąd musieli wracać do Mławy.

– 14 września pociąg IC 1528 Moniuszko pominął zatrzymanie na stacji w Mławie. Było to zdarzenie o charakterze incydentalnym, którego przyczyny bada powołana komisja kolejowa. W związku z zaistniałą sytuacją podróżnym przysługuje prawo do złożenia reklamacji – napisała w wyjaśnieniu Agnieszka Serbeńska z biura prasowego PKP Intercity.

Przewoźnik na portalu społecznościowym Facebook przeprosił za zaistniałą sytuację.

Źródło: rynek-kolejowy.pl

Foto: własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: